topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

ประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Poster วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด

(0)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

(0)

วันที่ 26 -27 ตุลาคม พ.ศ.2566

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไ..

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Man..

(0)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการ Core Curriculum no Dialysis: Practical Appr..

(0)

วันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

ขอเชิญเลือกตั้งนายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วาระปี 2567..

(0)

ขอเชิญเลือกตั้งนายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วาระปี 2567 - 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566..

ขอเชิญออกแบบโลโก้สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

(0)

ขอเชิญออกแบบโลโก้สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง " 1 ทศวรรษสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย..

ชอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ..

(0)

ณ วัดป่าท่าน้ำ บ้านพุชะนี ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ส..

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Moving Forward to Clinical Aphere..

(0)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพ..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4-6

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉ..

(0)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันไตโลก

(0)

สุขภาพไตดีถ้วนหน้า ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง

คำแนะนำต่างๆ ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

(0)

คำแนะนำต่างๆ ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564

#

กิจกรรมวันไตโลก

(0)

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันไตโลก 2566

ประกวด MR, MS/MRS.Good Kidney Health Contest

(0)

ขอเชิญผู้สนใจ ที่มีอายุ 18-60 ปี ประกวด หรือส่งบุคคลเข้าร่วมประกวด MR, MS/MRS.Good Kidney Health Con..

ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง กิจกรรม “Kidney Health For All Fun Run ..

(0)

ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉ..

(0)

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพา..

(0)

สาขาการบำบัดทดแทนไต(ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มห..

(0)

การบำบัดทดแทนไต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มห..

(0)

การบำบัดทดแทนไต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ..

(0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต(รุ่น๗)

5 ธันวาคม 2565

(0)

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ..

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2566

(0)

โครงการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2023

(0)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review f..

(0)

โครงการประชุมรสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วิชากาHolistic for Renal Replacement Therapy and Dialys..

ขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมวิชาการ 12-13 พ.ย.65

(0)

ขอให้สมาชิกศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการในวันที่ 12-13 พ.ย. 65 ให้ละเอียด เพื่อความรวดเร็..

ชมวิดิโอย้อนหลัง เรื่อง LAAB : Extra Protection วันที่ 8 ตุล..

(0)

ปัญหาและแนวทางการดูแลรักษาโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไต วิทยากร คุณสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์ ,การใช้ Long-Ac..

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา..

(0)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี..

(0)

รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที่ 29 ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง“บูร..

(0)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

เชิญร่วมประชาพิจารณ์ Work Instruction.

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระบบออนไ..

(0)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในระบบออนไลน์

ตรวจสอบการรับใบประกาศนียบัตร และชม VDO ย้อนหลัง

(0)

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dialysis

ลิงค์รับใบประกาศนียบีตร และชม VDO ย้อนหลัง Nutrition Therapy..

(0)

ลิงค์รับใบประกาศนียบีตร และชม VDO ย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งปร..

(0)

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ประกาศผู้มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ค..

(0)

รบกวนผู้เข้าสอบทุกท่าน อ่านคู่มือสำหรับผู้เข้าสอบ

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dia..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Virtual Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กันยายน 2..

Intradialytic hypotension: why is important and current evid..

(0)

วันที่ 3 กันยายน 2565 โดยระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

The Best vs real Practice in Nephrology

(0)

The Best vs. real Practice in Nephrology: How to Fill the Gap 26-28 สิงหาคม 2565

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งท..

(0)

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการเข้ายืนยันตัวตน และแก้ไขข้อมูลสมาชิกสมาคมพยาบาลโรค..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Nutrition ..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Nutrition Therapy for Dialysis Patient: Let your ..

Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment ..

(0)

ขอเชิญส่งผลงานคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนร..

PRACTICAL SURGERY IN THE COVID-19 ERA

(0)

47th Annual Scientific Congress of The Royal College of Surgeons of Thailand 6h Joint urical Meetin..

​ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี ..

(0)

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ..

The 7th Nephrology Nursing symposium

(0)

Sharing our experiences to overcome the crisis 15 (sat.) October 2022 http://www.congre.co.jp/jann-..

ตารางประชุมวิชาการ 2565

(0)

ตารางประชุมวิชาการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565

Trend of Renal Replacement and Dialysis Practice in Era of F..

(0)

Live Webinar Online Saturday 25 June 2022 08.30-12.30 Thai Nephrology Nurses Society and LG Chem ..