ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง Interesting point for Dialysis care 2022 - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง Interesting point for Dialysis care 2022

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565  Interesting point for Dialysis care 2022 

โครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Interesting point for Dialysis Care in 2022

หน่วยการศึกษาจากสภาการพยาบาล   15   คะแนน

วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     15 ต.ค. 2022

วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    31 ต.ค. 2022

วันที่ประชุม                           12-13 พฤศจิกายน 2565

สถานที่           โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ         ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน

http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/70

 

URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน

http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/70


 
โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดจองห้องพัก 12-13 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
ท่านต้องเข้า สู่ระบบ จึงจะสามารถให้คะแนนในโพสต์นี้ได้

การให้คะแนนทั้งหมด ( 0 คะแนน )