การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศการรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม  (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2565 
 
​สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ เพื่อจัดให้มีการสอบแก้ตัว สำหรับผู้มีคุณสมบัติสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ระหว่างปี 2563, 2564 และ 2565 ที่ยังสอบ ไม่ผ่าน โดยการสอบครั้งนี้จะถูกนับให้เป็นการใช้สิทธิ์การสอบโดยใช้คุณสมบัติเดิม ดังนี้
​1.  กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 1 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป
​2.  กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 2 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องใช้สิทธิ์การสอบครั้งสุดท้ายภายในปี 2566 หากยังสอบ ไม่ผ่าน จะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป    
​​3.  หากท่านคิดว่ายังไม่มีความพร้อมในการสอบครั้งนี้ (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2565 นี้ สามารถสงวน​สิทธิ์ไปใช้ในการสอบปี 2566 ได้
 
โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้
​สอบภาคปฏิบัติ แบ่งตามสถาบันสนามสอบในกรุงเทพฯ​      ​ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565
​สอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปากเปล่า (ข้อเขียน) ในกรุงเทพฯ​วันที่ 7 กันยายน 2565
​คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. เป็นผู้สอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ระหว่างปี 2563, 2564 และ 2565 ที่ยังสอบ ไม่ผ่าน
2. มีใบประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน

สม้ครสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://nst-nurse-registration.nephrothai.com/


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 28

https://www.nephrothai.org/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98-5/


 

ประกาศคุณสมบัติสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญฯ ดาวน์โหลดไฟล์
ประวัติการปฏิบัติงาน Hemodialysis ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือรับรองการทำงานด้าน Hemodialysis ดาวน์โหลดไฟล์
จม.ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์