ข่าวประชาสัมพันธ์

Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient

 ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการและการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต  (Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient)  

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร           7  หน่วยคะแนน
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย              30 ก.ย. 2022
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย             30 ก.ย. 2022
วันที่ประชุม                                     8 ตุลาคม 2565
สถานที่                                        โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ                                     ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน

http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/69
 

URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน

http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/69

รายละเอียดการจองห้องพักโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

https://bit.ly/3SM7ypU

 

ขอเชิญส่งผลงานคุณภาพ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต
(Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient)
รับโครงการคุณภาพที่ส่งประกวดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-25 กันยายน 2565 โดยส่งบทคัดย่อโครงการตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ ส่งมาทางเมล tnns.office@gmail.com
พิจารณาผลงาน และประกาศผลผู้ชนะเพื่อนำเสนอผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2565
รางวัลสำหรับเข้าร่วมโครงการ ดังนี้รางวัลชนะเลิศ​​1 รางวัล ๆ ละ 10,000.00 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ​3 รางวัล ๆ ละ  5,000.00 บาท
รางวัลขมเชย​​5 รางวัล ๆ ละ  3,000.00 บาท
 
นำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


 
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มการส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวด ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดการจองห้องพัก ดาวน์โหลดไฟล์
ตัวอย่างแบบบทคัดย้อ ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศผล ผลงานวิจัย QoL and MIS 2022 ดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
111.13 KB ดาวน์โหลด
124.83 KB ดาวน์โหลด
310.75 KB ดาวน์โหลด
283.04 KB ดาวน์โหลด
84.70 KB ดาวน์โหลด
78.54 KB ดาวน์โหลด
103.17 KB ดาวน์โหลด
59.78 KB ดาวน์โหลด
98.26 KB ดาวน์โหลด