bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis..

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Revi..

ประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไ..

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Man..

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Moving Forward to Clinical Aphere..

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพ..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4-6

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งปร..

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

The Best vs real Practice in Nephrology

The Best vs. real Practice in Nephrology: How to Fill the Gap 26-28 สิงหาคม 2565

ตารางประชุมวิชาการ 2565

ตารางประชุมวิชาการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565