bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ส่งผลงานบทคัดย่อผล..

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการส่งผลงานได้ตั้งแต่บัด..

ขอเชิญสมาชิกส่งผลงาน และแบบประวัติเพื่อเสนอขอรับรางวัลพยาบาล..

ขอเชิญสมาชิกส่งผลงาน และแบบประวัติเพื่อเสนอขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น วาระครบรอบ 25 ปี สมาคมพยาบาลโรคไ..

ประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย

ผลงานวิจัยทีได้รับคัดเลือกในการนำเสนองานประชุมวิชาการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื..

ประกาศสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติด..

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศ เบอร์ติดต่อใหม่ 02-1005109 (กรุณาติดต่อช่วงเวลา 1..

วันไตโลกขอนำเสนอความก้าวหน้า แข่งคลิปวีดีโอ

เตรียมงานวันไตโลกขอนำเสนอความก้าวหน้าในการจัด

สารจากนายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วาระปี 2567 -2568

พว.นิภา อัยยสานนท์

แนะนำการลงทะเบียนประชุมวิชาการ

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์งานประชุมปี 2567

รับสมัครพนักงานธุรการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต Holistic for Re..

โครงการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลเตรียมสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

Poster วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

วันที่ 26 -27 ตุลาคม พ.ศ.2566