topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> การประชุมวิชาการ - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไ..

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Man..

(0)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Moving Forward to Clinical Aphere..

(0)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพ..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4-6

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2566

(0)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งปร..

(0)

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

The Best vs real Practice in Nephrology

(0)

The Best vs. real Practice in Nephrology: How to Fill the Gap 26-28 สิงหาคม 2565

ตารางประชุมวิชาการ 2565

(0)

ตารางประชุมวิชาการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565