ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2565

(0)

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ..

โครงการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2023

(0)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review f..

(0)

โครงการประชุมรสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วิชากาHolistic for Renal Replacement Therapy and Dialys..

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง“บูร..

(0)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น

เชิญร่วมประชาพิจารณ์ Work Instruction.

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระบบออนไ..

(0)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในระบบออนไลน์

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dia..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Virtual Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กันยายน 2..

Intradialytic hypotension: why is important and current evid..

(0)

วันที่ 3 กันยายน 2565 โดยระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

ขั้นตอนการเข้ายืนยันตัวตน และแก้ไขข้อมูลสมาชิกสมาคมพยาบาลโรค..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Nutrition ..

(0)

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Nutrition Therapy for Dialysis Patient: Let your ..

Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment ..

(0)

ขอเชิญส่งผลงานคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนร..

PRACTICAL SURGERY IN THE COVID-19 ERA

(0)

47th Annual Scientific Congress of The Royal College of Surgeons of Thailand 6h Joint urical Meetin..

​ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี ..

(0)

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ..

The 7th Nephrology Nursing symposium

(0)

Sharing our experiences to overcome the crisis 15 (sat.) October 2022 http://www.congre.co.jp/jann-..

Trend of Renal Replacement and Dialysis Practice in Era of F..

(0)

Live Webinar Online Saturday 25 June 2022 08.30-12.30 Thai Nephrology Nurses Society and LG Chem ..