สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org
17
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
VDO
5,716
สมาชิก
0
งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dialysis

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Virtual Conference ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กันยายน 2..

การประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง Interesting poin..

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

The Best vs real Practice in Nephrology

The Best vs. real Practice in Nephrology: How to Fill the Gap 26-28 สิงหาคม 2565

การอบรมเฉพาะทาง

ข่าวรับสมัคร

ประกาศผู้มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28..

รบกวนผู้เข้าสอบทุกท่าน อ่านคู่มือสำหรับผู้เข้าสอบ

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจ..

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565